ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΩΣ*:

* Με την υποβολή και επιβεβαίωση του αιτήματος σας για εγγραφή, αυτό θα εξετάζεται και θα αποστέλεται κωδικός πρόσβασης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του χρήστη εντός 1 εώς 2 εργάσιμων ημερών

Επισημαίνεται ότι για σκοπούς χρήσης του συστήματος θα πρέπει να γίνεται χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που είναι καταχωρημένη στο ΕΤΕΚ και η οποία αφορά αποκλειστικά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα λαμβάνει τα έντυπα μέσω του συστήματος.