Περιοχή Μελών

Για πρόσβαση στις υπηρεσίες θα πρέπει να εισαχθούν η προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης.

Προϊόντα και Υπηρεσίες

Προϊόντα και Υπηρεσίες για το κοινό. Δεν απαιτείται η εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

Ενημερωτικό Δελτίο

Για λήψη του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου ΕΤΕΚ παρακαλώ όπως εισαχθεί πιο κάτω ονοματεπώνυμο και η προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Κατάλογος Μελών

Κατάλογος μελών ΕΤΕΚ που είναι κάτοχοι ΑΑΕ (δεν περιλαμβάνονται μέλη που έχουν νόμιμα απαλλαγεί, υπάλληλοι στο δημόσιο τομέα καθώς και μέλη με εκκρεμούσες οφειλές). Ο κατάλογος περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας των ατόμων που έχουν δώσει ρητή προς τούτο συγκατάθεση μέσω του e-etek.org.cy

Μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος το ΕΤΕΚ προσφέρει τις πιο κάτω υπηρεσίες προς τα μέλη του:

  • - Έκδοση έγγραφων βεβαιώσεων βάσει περί Οδών και Οικοδομών νομοθεσίας
  • - Έκδοση εξουσιοδοτήσεων εντολέα βάσει των περί Δεοντολογίας των μελών ΕΤΕΚ κανονισμών
  • - Αναθεώρηση στοιχείων επικοινωνίας μέλους (απαιτείται έλεγχος από ΕΤΕΚ πριν οριστικοποίηση που θα πραγματοποιείται εντός 2 εργάσιμων ημερών)
  • - Ενημέρωση για συνολικό ύψος οφειλών προς το ΕΤΕΚ σε σχέση με Συνδρομή και Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

Πνευματική ιδιοκτησία © ETEK 2024 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται | Οροι χρήσης και Πολιτική Απορρήτου