Περιοχή Μελών

Για πρόσβαση στις υπηρεσίες θα πρέπει να εισαχθούν η προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης.

Εξόφληση τιμολογίου

Για εξόφληση τιμολογίου ΕΤΕΚ μέσω JCC με βάση αριθμού τιμολογίου. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον αριθμό, τον μήνα και την χρονιά του τιμολογίου

Ενημερωτικό Δελτίο

Για λήψη του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου ΕΤΕΚ παρακαλώ όπως εισαχθεί πιο κάτω η προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος το ΕΤΕΚ προσφέρει τις πιο κάτω υπηρεσίες προς τα μέλη του:

  • - Έκδοση έγγραφων βεβαιώσεων βάσει περί Οδών και Οικοδομών νομοθεσίας
  • - Έκδοση εξουσιοδοτήσεων εντολέα βάσει των περί Δεοντολογίας των μελών ΕΤΕΚ κανονισμών
  • - Αναθεώρηση στοιχείων επικοινωνίας μέλους (απαιτείται έλεγχος από ΕΤΕΚ πριν οριστικοποίηση που θα πραγματοποιείται εντός 2 εργάσιμων ημερών)
  • - Ενημέρωση για συνολικό ύψος οφειλών προς το ΕΤΕΚ σε σχέση με Συνδρομή και Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

Πνευματική ιδιοκτησία © ETEK 2021 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται | Οροι χρήσης και Πολιτική Απορρήτου